Last Update

ยกระดับการเคลื่อนไหว!!! “หรั่งเครา” ชี้แจง มันเกินกว่าเป็นรายบุคคลแล้ว ต้องปฏิรูปองค์กร แนวทางยกโรงพักให้กับท้องถิ่นนั้นๆ ให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมเองเสียที!! (รายละเอียด)

21 สิงหาคม 2017
error: